Nota de informare clienti M Car Trading

INFORMARE ADRESATĂ CLIENŢIOR

M CAR TRADING S.R.L. – MITSUBISHI

Operatorul M Car Trading S.R.L. (Importator) cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 2, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/8294/2003 şi având CUI RO15525610, prelucrează datele cu caracter personal preluate de la Distribuitorii zonali şi care au calitatea de persoane împuternicite de Operator, dar şi direct de la persoanele fizice care au permis această prelucrare.

Între Distribuitori şi M Car Trading S.R.L. au fost încheiate acorduri specifice privind protecţia datelor cu caracter personal, atât în calitate de persoane împuternicite, cât şi în calitate de Operatori asociaţi în privinţa datelor prelucrate electronic, folosind programe specifice relaţiei importator - distribuitor.

Distribuitorii care colectează date cu caracter personal în numele şi pe seama M Car Trading S.R.L. sunt disponibili pe site-ul www.mitsubishi-motors.ro la următorul link: www.mitsubishi-motors.ro/retea-dealeri.

Distribuitorii au şi calitatea de operatori asociaţi în ceea ce priveşte utilizarea programelor şi aplicaţiilor informatice comune:

„stoc Mitsubishi” http://stocmct.tiriacauto.ro/default.aspx ;

,,conectare SAM’’ „makria.tiriacauto.ro” ;

,,FTP Piese si Accesorii’’ftp://drive.tiriacauto.ro/Extern/Mitsubishi,

FTP Informare Tehnica: ftps://mct-bue-srv-bkp.

Punem la dispoziţia clienţilor noştri această informare conform cu Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.(în continuare denumit „Regulamentul”).

1. Ce date ne sunt utile, în ce scop şi de ce?

Prezenta informare se referă la calitatea dumneavoastră de client al M Car Trading S.R.L. Prelucrăm datele cu caracter personal enumerate în prezentul act pentru următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Date personale sau

categorii de date

Scop

Temei legal

1

Imagini (foto, video, înregistrare voce) persoane care au acces în incinta sediilor noastre

Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces şi în incintă.

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – in privinta asigurării pazei si protectiei bunurilor şi valorilor, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora.

Interesul legitim de a proteja bunurile şi valorile societăţii şi pe cele ale clienţilor noştri, conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

2

Datele dvs de identificare din documentul de identitate: nume, prenume, numărul și seria actului/cărții de identitate, localitatea de domiciliu, semnătura, adresa e-mail, numărul de telefon.

Verificarea stocurilor şi rezervare maşină, înregistrarea contractului / comenzii în baza de date a societăţii, înmatricularea autovehiculului, verificarea istoricului de service pentru diagnostic, activare garanţie în sistemul comun cu producătorul şi în scopul activării serviciului de asistenţă rutieră.

Îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate faţă de clienţi, inclusiv demersurile necesare în scopul încheierii unui contract, dar şi demersurile referitoare la înmatricularea autovehiculului conform art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.

Interesul legitim al urmăririi comportării în exploatare a autovehiculului conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

3

Datele de identificare de la punctul 2 de mai sus şi datele financiare: contul bancar, număr card (dacă este cazul), banca emitentă, semnătura.

Întocmirea facturilor, gestionarea plăţilor, efectuarea înregistrărilor contabile.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament.

Respectarea obligaţiilor legale: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

4

Datele de identificare ale autovehiculelor pe care le deţineţi: datele din cartea de identitate a autovehiculului şi a certificatului de înmatriculare;

numărul dvs de telefon, adresă e-mail de contact.

Păstrarea istoricului de service în scopul acordării şi a gestionării garanţiilor şi tuturor defecţiunilor ce pot apărea, sau pentru rechemarea în service a autovehiculelor.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament;

Obligaţie legală: evitarea practicilor comerciale înşelătoare, Legea nr. 363 din 2007;

Asigurarea garanţiei autovehiculului şi a utilizării în perioada medie de utilizare: OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor*) – Republicare,

5

Informaţii despre produsele achiziţionate şi/sau serviciile utilizate

înregistrările contabile, auditul Distribuitorului.

Respectarea obligaţiilor legale: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament;

6

Informaţii despre produsele achiziţionate şi/sau serviciile utilizate

reofertarea unor produse similare sau accesorii ale acestora care pot spori valoarea şi confortul dvs, care au o calitate superioară, care constituie un element de noutate sau un factor de îmbunătăţire a modului de utilizare a produsului sau serviciului respectiv

Pe baza consimţământului dvs exprimat expres conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulament.

7

Numele şi prenumele, adresa e-mail

Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile noastre, monitorizarea gradului de mulţumire a clienţilor în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi a creşterii gradului de satisfacţie al clienţilor noştri.

Interesul legitim al îmbunătăţirii activităţii conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

8

Numele şi prenumele, adresa e-mail şi/sau adresa poştală, numărul de telefon

rechemarea în service a autoturismelor pentru care producătorul decide efectuarea unor modificări în scopul prevenirii unor situaţii nedorite.

Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate conform art. 6 alin. (1), lit. d) din Regulament şi aplicarea Directivei

2. Colectarea datelor cu caracter personal. De unde avem aceste date?

Operatorii colectează datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse, direct sau prin intermediul persoanelor împuternicite:

a) înregistrările video – imaginile care vă pot identifica, sunt colectate la prezenţa clienţilor în sediile/spaţiile noastre, în zonele dotate cu sistem de supraveghere video, la punctele de acces şi în incintă;

b) datele de identificare şi despre autovehicul: sunt furnizate chiar de clienţii noştri, la cumpărare, la executarea unui contract sau a unei comenzi, pentru executarea contractului / comenzii;

c) Scop financiar-contabil: datele sunt furnizate chiar de clienţii noştri pentru executarea contractului şi/sau comenzii respective;

d) istoricul service este creat prin fiecare intrare în service a autovehiculului respectiv, pe baza operaţiunilor pe care noi le efectuăm; datele sunt colectate de la clienţii noştri;

e) înregistrările contabile – datele sunt colectate de la clienţi, persoane vizate;

f) reofertarea unor produse similare sau accesorii ale acestora, servicii de marketing, datele ne sunt oferite de clienţi, pe baza consimţământului expres şi informat, preluat prin intermediul Distribuitorilor care au calitatea de persoane împuternicite de Operator în acest scop;

g) monitorizarea calităţii serviciilor prin interogare – datele de contact sunt oferite de clienţii noştri, direct sau prin intermediul Distribuitorilor care au calitatea de persoane împuternicite de Operator în acest scop;

h) rechemarea în service – datele sunt obţinute din baza de date existentă a M Car Trading şi de la Distribuitorii autorizaţi, cu garanţii active sau nu.

3. Ce facem cu datele pe care ni le oferiţi? Căror destinatari le transmitem?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate la sediile Operatorilor, respectiv la punctele de lucru la care vă prezentaţi, prin intermediul site-ului şi prin intermediul reţelei de Distribuitori.

Partajarea datelor se poate face şi cu producătorul Mitsubishi Motors Europe Ltd, în următoarele scopuri: gestionarea garanţiilor, rechemarea în service, ofertarea (pe baza consimţământului expres), transmiterea bazei de date la încetarea contractului cu unul dintre distribuitori, caz în care alt distribuitor va prelua gestiunea obligaţiilor avute de producător faţă de clienţi.

Alte persoane destinatare care au calitatea de împuterniciţi pot fi: companii de furnizare solutii software/ERP, furnizori de produse si servicii, companii de audit, prestatori servicii de arhivare, consultanţi solutii financiare, mentenaţă IT, marketing.

Există şi terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor lor sau în interacțiunile lor cu Operatorii, cum ar fi: societăți care asigură întreținere tehnică a sistemelor de securitate si control acces, auditori de securitate informatică, întreţinerea şi mentenanţa sistemelor IT, a website-ului, etc.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau pot fi transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Operatorilor, în virtutea obligațiilor legale sau contractuale ale fiecăruia. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul de Finante, Directia Nationala Anticoruptie, unitati ale Ministerului Afacerilor Interne; sau (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Operatorilor sau ale altor entități sau persoane, precum instanțele de judecată; (iii) terți, în măsura în care activitatea unui Operator ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Gazduirea și stocarea datelor dvs. are loc pe staţiile locale ale Operatorilor, ale împuterniciţilor cărora le încredinţăm operaţiunile de colectare şi cei care prestează diferite servicii, asigurându-ne că aceştia au garanţii suficiente de protecţie.

Serverele noastre sunt gazduite în Orange Data Center, în România, în Cloud Germania, în Olanda, iar cele preluate prin intermediul site-ului sunt stocate în Japonia.

Stocarea datelor este facută şi în programele Outlook – Microsoft Office pe staţiile locale pe care le utilizăm în scopul îndeplinirii contractului sau executării comenzii, în aplicaţiile utilizate pentru gestionarea bazelor de date şi a clienţilor, pieselor stocurilor, dar avem asigurată siguranţa acestora în mod corespunzător.

Utilizăm următoarele aplicaţii electronice şi programe furnizate şi/sau dezvoltate şi/sau implementate:

ü Charisma, Microsoft Cloud 365, Microsoft Office - pentru activitatea curentă,

ü Backup File Server la sediul importatorului M Car Trading S.R.L.,

ü MAP – FTP aplicaţie în scopul activării asistenţei tehnice gratuite,

ü Access interna - baza de date clienti si garantii acordate;

ü Portal – numai intern, cu acces doar la număr VIN;

ü Outlook – în activitatea curentă;

ü GSIS - PQR - Portal al producatorului în care se introduc probleme tehnice grave pentru găsirea unor soluţii;

ü DMS – sistem informatic utilizat în activitatea de reparaţii în condiţiii de garanţie;

ü Contract Management – aplicaţie în care se introduc pentru avizare toate contractele încheiate de M Car Trading S.R.L;

ü Platforma InMotion – website la nivel european deţinut de Mitsubishi Motors Europe;

ü MiPulse – platformă website la nivel mondial deţinută de Mitsubishi Motors Corporation Japonia, cu care M Car Trading a încheiat acord specific privind gestiunea site, în curs de a deveni public la data acestei informări.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din ITH Management Office, care își desfășoară activitatea în Bucuresti, sector 1, Sos. Nordului nr. 24-26, Romania, societăți care au şi calitatea de auditori sau consultanţi şi care vor respecta acordurile semnate în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul Tiriac Holdings, vă rugăm să vizitați http://www.tiriacholdings.ro/.

Operatorii vă informează că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

4. Ce informatii personale sunt partajate între Distribuitori, M Car Trading, Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation şi cum le vor utiliza M Car Trading, Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation:

Distribuitorul/Service-ul face parte dintr-o retea de companii independente (care, in sensul prezentului document, este denumita Reteaua de Distribuitori Mitsubishi). Fiecare societate din Reţea ofera servicii care pot sprijini un client Mitsubishi. Acestea pot furniza servicii care sa permita o gestionare corespunzatoare a relatiilor contractuale de baza, din care un proprietar al vehiculului Mitsubishi poate fi parte (in special in legatura cu un contract de cumparare avand ca obiect un vehicul, piese sau accesorii, contract de leasing/finantare, atelier de lucru/ comanda de garantie), sau pot oferi servicii care sustin un client sau un potential client al Distribuitorului mărcilor Mitsubishi, de exemplu, in furnizarea de masuri pre-contractuale atunci cand se solicita (de exemplu, un test auto sau o brosura).

Din cand in cand, Distribuitorul poate colecta Date cu Caracter Personal de la dvs. fie direct, fie prin M Car Trading S.R.L. şi / sau Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation (în cazul datelor din site-ul MiPulse sau InMotion), companiile sale din grup sau reteaua de Distribuitori si partenerii preferati. Aceste informatii care pot fi colectate vor fi întotdeauna formulate clar catre dvs. din formularele sau documentele disponibile pentru a fi vazute de catre dvs. in momentul colectarii datelor.

Datele cu Caracter Personal pot fi partajate între M Car Trading S.R.L, Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation (si pot fi partajate cu companiile afiliate din grupul fiecăreia si cu alte terte parti identificate, inclusiv cu reteaua de Distribuitori), in scopurile explicate aici si astfel cum este stabilit in politicile de confidentialitate catre care se face trimitere mai jos.

Aceste Date cu Caracter Personal ar putea include detalii cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, tara, informatii privind identitatea, inclusiv data si locul nasterii, datele de contact si preferintele dvs. si profilul clientului (de exempu: starea juridică, dimensiunea flotei, posibile preferinte pentru achizitionarea de vehicule si service), precum si detalii privind vehiculele achizitionate sau tranzactiile incheiate cu Distribuitorii, M Car Trading S.R.L, Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation, si detaliile bancare, dupa caz. M Car Trading S.R.L şi/sau Mitsubishi Motors Europe şi/sau Mitsubishi Motors Corporation poate, de asemenea, sa combine si sa adune informatii primite de la dvs. sau de la Distribuitori si partenerii lor de afaceri prin diferitele dvs. interactiuni cu marcile si serviciile oferite.

Cand va interesati de un produs sau serviciu, când faceţi on-line o programare, sunteti deja de acord sa primiti informatii despre sau cum cumparati un vehicul Mitsubishi de la Distribuitor /despre sau cum puteţi remedia un vehicul; orice informatii pe care le furnizati pot fi partajate de Distribuitor cu M Car Trading S.R.L, Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation si vor fi prelucrate in scopul gestionarii solicitarii dvs. sau achizitionarii de vehicule, şi, în special, informatiile vor fi prelucrate in scopurile evidentiate mai jos:

1. Pentru a gestiona comenzile dvs. de servicii (inclusiv, dar fara a se limita la, orice actualizari software aplicabile pentru vehicule) si a rezolva solicitarile de informatii, produse sau servicii;

2. In cazul in care beneficiati de un serviciu (de exemplu un test auto) sau cumparati un vehicul Mitsubishi, serviciul pe care il primiti va include sondaje de satisfactie ulterioare de la M Car Trading S.R.L şi / sau Mitsubishi Motors Europe. Acestea ne ajuta sa intelegem experienta pe care ati primit-o si pot fi utilizate pentru a urmari eventualele comentarii/reclamaţii pe care le efectuaţi, pentru a efectua evaluari pentru a imbunatati calitatea continua a produselor si serviciilor. Este un interes legitim al M Car Trading S.R.L şi al Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation de a procesa Date cu Caracter Personal pentru a furniza produsele si serviciile ce fac obiectul lor de activitate. M Car Trading S.R.L are, de asemenea, un interes legitim atunci cand trimite sondaje pentru a-si dezvolta relatia cu clientii existenti si pentru a evalua performanta si standardele serviciilor oferite de Distribuitori. Pentru informatii suplimentare despre procesele de gestionare a Datelor cu Caracter Personal ale M Car Trading S.R.L şi ale Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale M Car TRading S.R.L. şi Mitsubishi Motors Corporation din link-urile: www.mitsubishi-motors.ro/legal/protectia-datelor .Ca parte a balanţei intereselor legitime evaluate, în sondajele care va sunt trimise prin e-mail vi se va oferi optiunea sa renuntati la acestea, în cadrul fiecărui e-mail.

3. Daca achizitionati un vehicul Mitsubishi de la noi prin intermediul unui acord de finantare, furnizorul de finantare poate transmite periodic informatii din acordul dvs. catre M Car Trading S.R.L. Informatiile pot include informatii despre termen, taxe si plati, numarul contractului, datele de contact, datele de începere si de sfarsit ale contractului si detaliile vehiculului. Datele cu Caracter Personal pe care le primesc vor fi folosite, fiecare, in scopurile descrise mai jos si in politicile lor de confidentialitate (link-urile de mai jos). In cazul in care veţi permite si, intr-un moment aproape de sfarsitul perioadei de finantare initiale, M Car Trading S.R.L poate utiliza datele dvs. de contact pentru a va oferi informatii despre produse si servicii similare care v-ar putea interesa.

4. Daca alegeti, puteti selecta prin noi sa primiti comunicari de marketing direct de la M Car Trading S.R.L şi/sau de la Mitsubishi Motors Europe şi / sau Mitsubishi Motors Corporation, selectand optiunea respectiva pe un formular de marketing sau de inregistrare. Noi, M Car Trading S.R.L, vom putea partaja aceste permisiuni de marketing cu Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation.

5. Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation utilizeaza informatiile pentru scopuri care includ analiza, cercetarea si dezvoltarea, marketingului si cercetarea de piata, satisfactia clientilor si a serviciilor si programele de imbunatatire a produselor si serviciilor, pentru a intelege mai bine experientele dvs. de service, pentru a imbunatati produsele si serviciile Mitsubishi, si pentru a va face tranzactiile si comunicarile cu reteaua sa de Distribuitori mai adaptate nevoilor clienţilor şi mai placute. Pentru informatii complete despre scopurile în care Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation proceseaza Date cu Caracter Personal, va rugam sa consultati link-ul urmator: www.mitsubishi-motors.ro/legal/protectia-datelor

Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation pot, din cand in cand si in conformitate cu politicile proprii de confidentialitate, sa dezvaluie informatii categoriilor de destinatari identificate de M Car Trading S.R.L sau de Mitsubishi Motors Europe şi Mitsubishi Motors Corporation in scopurile explicate in politicile lor de confidentialitate. In acest caz, fiecare va solicita ca orice companie terta care va gestioneaza informatiile sa respecte regulile de confidentialitate si de protectie a datelor aplicabile.

5. Durata de păstrare. Cât de mult le păstrăm?

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:

Scop

Durată*

1

Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor

30 de zile;

2

Datele pentru contract / comandă

Durata contractuală, plus durata de prescripţie de 3 ani, plus durata medie de utilizare (dacă este cazul) sau plus 10 ani.

3

Întocmirea facturilor, gestionarea plăţilor, efectuarea înregistrărilor contabile.

Durata contractuală, plus perioada de arhivare de 10 ani

4

Datele pentru istoricul de service

Perioada medie de utilizare a autovehiculului, inclusiv în cazul reparaţiilor service, plus 5 ani.

5

Datele pentru reofertarea unor produse similare

Pe o perioadă de 3 ani, cu reînnoirea acordurilor de marketing.

6

Datele pentru monitorizarea gradului de mulţumire a clienţilor

O perioadă de 2 ani de la ultima prezenţă în service sau de la ultimul contact.

*Cu excepția cazului în care este necesar să fie protejate interesele legitime ale Operatorilor sau există obligații legale de păstrare. În astfel de cazuri, vom acționa conform legii, inclusiv în ceea ce privește informarea dvs.

6. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Operatorii nu mai au motive legale sau legitime pentru a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

7. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Prelucrările de date descrise sunt intreprinse atat in vederea executarii contractului / comenzii, cât şi aplicării procedurilor noastre cu producătorii şi Distribuitorii, insa, in acelasi timp, sunt efectuate şi în considerarea obligatiilor legale ce revin Operatorilor:

i. Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor - dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate cu acest scop, nu veți putea avea acces în incintele Operatorilor.

ii. Datele pentru contract / comandă – obligaţie legală a Operatorilor în lipsa căreia nu se poate încheia contractul şi /sau nu se poate executa comanda.

iii. Întocmirea facturilor, gestionarea plăţilor, efectuarea înregistrărilor contabile – obligaţia legală de la care nu se poate deroga, nu se poate încheia contractul.

iv. Datele pentru istoricul de service – obligaţie contractuală asumată faţă de producător şi în lipsa căreia se poate renunţa numai la asocierea istoricului cu numele unei persoane, dar nu se pot gestiona eficient garanţiile produsului cumpărat.

v. Datele pentru reofertarea unor produse similare – refuzul clientului respectiv de a furniza datele nu are consecinţe în privinţa relaţiilor în derulare, dar poate lipsi clientul de cunoaşterea unor oferte atractive, de noutăţile pe care le-ar prefera sau de îmbunătăţirile care îi pot fi de folos.

vi. Datele pentru monitorizarea gradului de mulţumire a clienţilor are drept consecinţa insatisfacţia clientului pentru o perioadă mai lungă, fiind în imposibilitatea de a cunoaşte modul în care seviciile noastre pot fi de calitatea pe care o doreşte.

vii. Prelucrarea în alte scopuri descrise se va face punctual, conform Contractelor sau legii, în măsura în care această prelucrare este permisă şi se subscrie scopului iniţial pentru care datele au fost colectate.

8. Securitatea prelucrării datelor

Operatorii vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

9. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

2) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

3) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

4) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

5) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

6) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o manieră semnificativă;

7) Dreptul la portabilitatea datelor, înseamnă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

8) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

10. Responsabilul cu Protecția Datelor

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi şi pentru orice nemulţumire aveţi legată de protecţia datelor cu caracter personal, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată şi să o transmiteţi Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal:

Poştal: Şos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti – în atenţia DPO;

Prin e-mail: dataprotection@tiriacauto.ro.

Puteţi solicita informaţii telefonice la numărul: 0214312149, program de luni până vineri, de la orele 10 la orele 17.

11. Orice intrebari adresate Importatorului: M Car Trading S.R.L.

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor sau Operatorului respectiv: M Car Trading SRL prin email - la adresa: office@mitsubishi-motors.ro

Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la sediul social înscris în preambul.

Aveti dreptul in calitate de persoana fizica sa aflati ce informatii detine M Car Trading S.R.L despre dvs. si sa faceti corectii daca este necesar. De asemenea, aveti dreptul sa ne cereti sa nu folosim informatiile dvs. in anumite circumstante, inclusiv in scopuri de marketing, alegand sa nu va dati consimtamantul in niciun fel de formulare de marketing sau de înregistrare. Pentru informatii complete despre drepturile dvs. in ceea ce priveste protectia datelor, consultati politicile de confidentialitate aflate aici : www.mitsubishi-motors.ro/legal/politica-de-confidentialitate

Daca aveti intrebari specifice care nu sunt acoperite in aceasta sectiune sau doriti sa stiti care sunt informatiile pe care le stocam in prezent, va rugam contactati: office@mitsubishi-motors.ro.

Data: 17.05.2019