NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPUL TRANSMITERII SONDAJELOR DE SATISFACȚIE CLIENȚI

Asian Vehicles Trading S.R.L. – cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Expoziţiei, nr. 2, bloc corp C6, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8294/2003 şi având Codul Unic de Înregistrare RO15525610 este importatorul oficial în România al mărcii Mitsubishi (în continuare, „AVT”, „Operatorul” sau „noi”). Această notă de informare descrie modul în care prelucrăm datele personale ale persoanelor care au interacționat cu dealerii/reparatorii autorizați din rețeaua noastră în contextul achiziției de produse sau servicii sub marca Mitsubishi („Persoane Vizate” sau „dvs.”), în scopul transmiterii sondajelor de satisfacție.

Date personale, scopuri, temeiuri și durate de păstrare

Datele personale pe care le prelucrăm despre dvs. în scopul efectuării sondajelor de satisfacție clienți sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, semnătură, număr de șasiu (VIN), modelul autovehiculului. Temeiul prelucrării datelor personale este consimțământul exprimat de dvs. prin completarea formularului alăturat acestei note de informare.

Vă solicităm consimțământul cu privire la fiecare interacțiune pe care o aveţi cu dealerul/reparatorul autorizat Mitsubishi. Veți primi pe e-mail un link reprezentând invitația de a completa un sondaj unic de satisfacție pentru că ne dorim să cunoaştem opinia dumneavoastră. Refuzul de acordare a consimțământului pentru scopul indicat mai sus nu are consecințe asupra dvs. Vom păstra datele dvs. incluse în formularul de consimțământ și cele încărcate în platforma de gestionare a sondajelor timp de 3 ani de la data transmiterii ultimului sondaj. Durata de păstrare se aplică pentru fiecare sondaj în parte.

Sondajul de satisfacție va fi trimis la scurt timp după vizita dvs. la dealerul/reparatorul din România. Dacă sunteţi de acord cu completarea sondajului, acesta va fi unic, iar consimţământul poate fi retras numai până la primirea sondajului. Puteţi solicita retragerea consimţământului prin contactarea responsabilului nostru cu protecția datelor (DPO), prin orice modalitate de comunicare:

Ø la adresa dataprotection@mitsubishi-motors.ro;

Ø telefon: 0040214312149;

Ø adresa poştală: Şoseaua Nordului, nr. 24 – 26, sector 1, Bucureşti.

Cui dezvăluim datele dvs.

Dacă sunteți de acord cu primirea sondajului de satisfacție şi completaţi formularul alăturat, dealerul/reparatorul autorizat cu care ați interacționat ne va transmite formularul, împreună cu detalii despre autoturismul dvs. marca Mitsubishi (număr șasiu, model autovehicul), plus data și motivul interacțiunii (e.g., vânzare, service). Aceste informații vor fi încărcate într-o platformă de gestionare a transmiterii și procesării sondajelor. Platforma aparţine companiei InMoment Ltd, o societate cu sediul în Regatul Unit (aceasta poate fi oricând înlocuită cu o altă companie), şi care are rolul de a transmite și de a interpreta răspunsurile furnizate, pentru a evalua calitatea serviciilor oferite de reţeaua Mitsubishi din România.

Răspunsurile pe care le oferiți în cadrul sondajului pot fi utilizate după cum urmează;

Ø Într-o formă agregată, mai exact fără ca acestea să vă identifice în mod nominal, în temeiul interesului nostru legitim de a efectua o analiză statistică a calității serviciilor oferite în cadrul rețelei și pentru a lua măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora. În acest scop, datele agregate vor fi accesibile și producătorului Mitsubishi Motors Corporation (producătorul mărcii Mitsubishi, cu sediul în Japonia), repezentantului acestuia în Europa - Mitsubishi Motors Europe B.V., precum și dealerului/reparatorului.

Ø În cazul în care vă acordați consimțământul, răspunsurile dumneavoastră vor fi analizate și asociate cu datele dumneavoastră de identificare și de contact pentru a vă putea contacta în vederea soluționării problemelor semnalate în cuprinsul sondajului. În acest scop, la datele dumneavoastră va avea acces și Dealerul/Reparatorul unde ați accesat produsele sau serviciile la care se referă sondajul, astfel încât să putem soluționa problema semnalată într-o manieră eficientă.

În ce privește transferul datelor personale către societățile cu sediul în Regatul Unit, Japonia şi Statele Unite ale Americii, aplicăm garanția reprezentată de deciziile de adecvare adoptate de Comisia Europeană cu privire la aceste jurisdicții. InMoment Ltd utilizează servicii de suport tehnic din Statele Unite ale Americii.

Drepturile dvs.

Cu excepţia situaţiilor în care legea română/europeană sau RGPD prevede contrariul, aveţi următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat, aşa cum se întâmplă în această Notă de Informare;

b) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare;

c) dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;

d) dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a ne solicita ştergerea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

e) dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

f) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a vă prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

g) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal ale dumneavoastră, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege;

i) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, adresa web: www.dataprotection.ro.

j) dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus puteți contacta responsabilul cu protecţia datelor utilizând coordonatele unice de contact indicate mai sus. Fiecare solicitare va fi analizata în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o luna. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP şi puteți să vă adresați şi instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați responsabilul nostru cu protecția datelor (DPO) utilizând oricare modalitate de comunicare menţionată mai sus, în prezenta.