NOTĂ DE INFORMARE ADRESATĂ PERSOANELOR CARE PARTICIPĂ LA TEST-DRIVE şi/sau SUNT INTERESATE DE OFERTĂ DE CUMPĂRARE

NOTĂ DE INFORMARE

ADRESATĂ PERSOANELOR CARE PARTICIPĂ LA TEST-DRIVE şi/sau SUNT INTERESATE DE OFERTĂ DE CUMPĂRARE

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Vă adresăm aceasta notă de informare deoarece aţi solicitat efectuarea unui test-drive cu un autoturism marca Mitsubishi.

Operatorul este Asian Vehicles Trading S.R.L, importatorul mărcii Mitsubishi, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Expozitiei, nr. 2 , sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8294/2003, având CUI RO 15525610.

Pentru participarea la test-drive este necesară procesarea datelor cu caracter personal.

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), vă informăm următoarele:

Operatorii care participă la procesarea datelor cu caracter personal sunt:

1. Producătorul: Mitsubishi Motors Europe B.V. cu sediul Avenue 21, (6121 SH) Born, Olanda şi societăţile afiliate denumite generic „MME”,

2. Importatorul: Asian Vehicles Trading S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Expozitiei nr.2, inregistrata la Reg. Comertului cu nr. J40/8294/2003 si avand CUI RO15525610, denumită generic „AVT”.

3. Dealerul: Reteaua de dealeri autorizati Mitsubishi Motors in Romania este disponibila pe link-ul: www.mitsubishi-motors.ro/retea-dealeri

Colegii noştri din echipa de vânzări vă pot transmite atât detaliile pentru test-drive, cât şi oferta cu detaliile pe care le doriţi despre autovehicule, dotări, motorizare, confort şi alte lucruri semnificative, fie că veţi deveni clientul nostru, fie că nu, dar doriţi să fiţi informat.

Pentru test drive avem nevoie de câteva dintre datele dumneavoastră cu caracter personal (DCP): nume, prenume, gen (domn/doamnă), numărul şi seria permisului de conducere, numărul de telefon la care puteţi fi contactat/ă pentru detalii suplimentare, adresă e-mail, semnătura, dar şi alte date cu caracter personal pe care doriti să ni le puneţi la dispoziţie în mod voluntar, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv în timpul discuţiilor.

Procesarea datelor unui client care participă la test-drive se poate face în următoarele scopuri:

Date personale sau

categorii de date

Scop

Temei legal

1

Numele, prenumele, genul

Scop: transmiterea ofertei, participarea la test-drive; formula de adresare;

Consimţământul persoanei vizate;

Interesul legitim al societăţii pentru promovarea produselor.

2

Seria permisului de conducere

Scop: verificarea deţinerii unui permis de conducere valabil pentru înscrierea la test-drive şi a categoriei permisului pentru autovehiculul testat.

Obligaţie legală: art. 335 alin. (3) Cod Penal (Legea nr. 286/2009)

3

Datele de contact: e-mail şi/sau telefon

Scop: transmiterea ofertei cerute, comunicarea cu clientul.

Interesul legitim al societăţii pentru activitatea proprie;

Consimţământul direct.

Numele, prenumele, genul, e-mail şi/sau telefon

Marketing direct, newsletter

Interesul legitim al societăţii pentru activitatea proprie;

Consimţământul direct.

Numele, prenumele, genul, e-mail şi/sau telefon

Măsurarea gradului de satisfacţie în urma unui test-drive

Interesul legitim al dealerului, importatorului şi producătorului pentru activitatea proprie;

Consimţământul direct.

Pentru test drive şi pentru ofertă datele personale primite vor fi transmise către distribuitorul (dealerul) zonal al mărcii respective, la care optaţi pentru test-drive, iar oferta comercială va veni către dumneavoastră din partea acestuia.

Datele personale pot fi transmise către consultanţii juridici, avocaţii, administratorii care aprobă oferta.

Datele oferite pentru participarea la test-drive sau pentru elaborarea unei oferte care nu a fost urmată de contract de vânzare vor fi şterse şi/sau distruse în termen de 5 ani de la primirea răspunsului negativ şi final din partea dumneavoastră sau în lipsa unui răspuns. Face exceptie cazul în care vă exprimaţi acordul pentru a vă informa periodic prin transmiterea unui newsletter (scrisoare cu noutăţi prin e-mail), cu privire la noutăţile, ofertele Mitsubishi transmise de dealer sau de importator (marketing direct).

Exprimându-vă acordul datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu actualizarea periodică a datelor şi a timpului lor de păstrare.

Numele şi prenumele, inclusiv adresa e-mail, vor fi incluse în baza de date pentru viitorii clienţi informaţi, iar prin intermediul nostru sau al subîmputerniciţilor noştri veţi primi informări periodice referitoare la oferte, evenimente şi formulare de satisfacţie client. Contractantului subîmputernicit îi solicităm garanţii adecvate de siguranţă şi protecţie în privinţa datelor personale.

Lipsa oricărui acord solicitat mai jos nu are nicio consecinţă în privinţa transmiterii ofertei sau a relaţiilor comerciale viitoare.

Pentru utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopurile indicate în prezentul paragraf, vă invităm să ne acordaţi consimţământul prin semnarea rubricii formularului pentru potenţialii clienţi, corespunzător opţiunii dumneavoastră, alăturat prezentei note.

Locul stocării datelor cu caracter personal este la punctul de colectare din: str. Bd. Expozitie nr 2, sector 1, Bucureşti. Stocarea poate fi atât pe suport de hârtie, cât şi electronic. Pe întreaga perioadă a stocării, datele personale pot fi accesate de oricare dintre operatorii arătaţi mai sus şi sunt vizibile pentru operatorii împuterniciţi care evaluează sau prestează servicii de mentenanţă IT. Datele cu caracter personal la care aceşti parteneri au acces sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate. Toate informaţiile cu privire la procesul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se pot vizualiza şi pe site-ul www.mitsubishi-motors.ro în secţiunea „Legal”.

Drepturile dumneavoastră referitoare la datele pe care le procesăm:

a) Dreptul de acces - dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră ca prelucrăm sau nu datele dumneavoastră şi, în caz afirmativ, aveţi dreptul de a avea acces la datele respective şi la informaţiile privind procesul prelucrării.

b) Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor - se referă la dreptul dvs. de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către societate şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca, la cererea dvs., aceste date să fie transmise direct altui destinatar, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

c) Dreptul la opoziţie – puteţi oricând să vă opuneţi prelucrării datelor personale, cu excepţia situatiei în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere interesul nostru legitim sau al operatorului în numele căruia acţionăm.

d) Dreptul la rectificare - se referă la corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată tuturor destinatarilor la care au fost transmise datele dumneavoastră, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

e) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul să transmiteţi societăţii o solicitare de ştergere a datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, dar dacă nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

f) Dreptul la restricţionarea prelucrării - în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, puteţi să ne solicitaţi ca aceste date să fie restricţionate pe o perioadă necesară verificării corectitudinii lor; de ex.: prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana vizata s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societăţii prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

Pentru exercitarea drepturilor, vă rugăm să transmiteţi solicitarea dumneavoastră la următoarea adresă Asian Vehicles Trading cu sediul in Bd. Expozitiei nr 2, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail: dataprotection@mitsubishi-motors.ro.

Dacă aveţi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să vă adresaţi Responsabilului cu protecţia datelor folosind oricare dintre următoarele modalităţi:

Adresa poştală: Bd. Expozitiei nr 2, sector 1, Bucuresti;

e-mail: dataprotection@mitsubishi-motors.ro;

Tel.: 021 4312149 – program 10 – 17, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale.

Dacă în continuare sunteţi nemulţumit/ă de soluţionarea reclamaţiei puteţi adresa o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contactul fiind disponibil pe site-ul: www.dataprotection.ro şi aveţi dreptul şi la o cale de atac în instanţă.

Administrator,

_______________________