Politica de cookie-uri

Website-ul www.mitsubishi-motors.ro (denumit și ”Pagina de internet”), deținut și operat de Asian Vehicles Trading S.R.L., cu sediul social în Bdul Expoziției, nr. 2, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8294/2003, având CUI 15525610, atribut fiscal RO; e-mail al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal dataprotection@mitsubishi-motors.ro, (denumită, în toate materialele referitoare la Cookie-uri și identificatori online, ”Asian Vehicles Trading”), folosește cookies, plug-ins și alți identificatori online, astfel cum sunt enumerați în secțiunea „Setari cookie-uri” (icon albastru în forma de scut din zona stanga jos a oricărei pagini de pe site), pentru a asigura navigarea în condiții funcționale sau a oferi o experiență mai bună de navigare, pentru a realiza analize statistice cu privire la accesarea informațiilor de pe site sau pentru a vă fi oferit conținut și publicitate adecvată intereselor dvs.

Cookies sunt mici fișiere text plasate de site-ul/pagina vizitat/ă, prin browser, pe dispozitivul pe care îl folosiți pentru navigare (calculator, smartphone etc.), care identifică dispozitivul atunci când site-ul/pagina este accesat/ă, iar plug-ins sunt mici aplicații software plasate de furnizori de platforme social media ce le integrează atunci când sunt incluse pe site/pagina vizitat/ă.

Identificatorii online pot fi plasați de către Asian Vehicles Trading, de către operatori asociați sau de terțe părți. Dacă vă dați acordul, aceste site-uri terțe vor plasa cookie-uri care vă vor permite să vizualizați pe site-ul nostru conținut oferit de către acești terți și să partajați conținut de pe site-ul nostru. Aceste terțe părți pot colecta și utiliza datele dvs. colectate prin cookie-urile lor în scopurile pe care le-au stabilit în conformitate cu politica lor de confidențialitate. Asian Vehicles Trading vă furnizează informații cu privire la identitatea și link-uri către aceste terțe părți, precum și posibilitatea de a opta pentru acceptarea sau respingerea identificatorilor online plasați de acestea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin cookie-uri se poate baza pe consimțământul utilizatorilor Paginii de internet, cu excepția situației în care cookie-urile sau alți identificatori online sunt folosiți în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau sunt necesari în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către utilizator, caz în care prelucrarea de date se face conform legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și scopului legitim de a asigura o navigare sigură pe pagina noastră de Internet, atât pentru noi, cât și pentru vizitatorii noștri, prin aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform obligațiilor legale ce ne revin.

După parcurgerea informațiilor specifice pe care vi le oferim, vă puteți exprima consimțământul pentru utilizarea tuturor sau a unei părți din cookies/identificatori online sau puteți opta pentru utilizarea website-ului fără plasarea de cookies ne-necesari. Puteți reveni oricând asupra opțiunii dvs. accesând același link.

Vă informăm că, în general, puteți de asemenea să modificați opțiunile dvs. generale cu privire la cookies, precum și să ștergeți cookies existente, accesând setările browser-ului pe care îl folosiți:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)

Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/).

Puteți găsi aici (https://www.mitsubishi-motors.ro/legal/politica-de-confidentialitate) informații cu privire la exercitarea drepturilor dvs. cu privire la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul cookie-urilor și al altor identificatori online. Orice cerere sau plângere în acest sens, precum și orice întrebări legate de modulele cookie utilizate de noi pe Pagina de internet sau despre această politică se trimit:

(a) Pe email, la următoarea adresă: dataprotection@mitsubishi-motors.ro.

(b) Prin poștă, la următoarea adresă: Bucureşti, Bdul Expoziției, nr. 2, Sector 1.

Vă puteți adresa cu o plângere și autorității competente, conform datelor disponibile la www.dataprotection.ro.

Prezenta Politică se aplică de la 01.01.2021 și se poate modifica oricând de către Asian Vehicles Trading S.R.L., simpla publicare pe website marcând intrarea în vigoare și aplicarea noii versiuni.