POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre majore.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica”) detaliază când și de ce, noi, Asian Vehicles Trading S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Expoziției, Nr. 2, Bloc corp C6, Etaj 1, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/8294/2003, Cod Unic de Înregistrare 15525610 (denumită în continuare “Mitsubishi”), în calitate de operator, și, pentru anumite situaţii specificate, operatorul asociat Mitsubishi Motors Corporation cu sediul în 1-21,Shibaura 3chome,Minato-ku,Tokyo,108-8410, prin reprezentantul din Europa, Mitsubishi Motors Europe, cu sediul în Born, Olanda, și rețeaua de distribuitori și service Mitsubishi indicată în Anexa nr. 1, vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, ”GDPR”).

Ne asigurăm în mod rezonabil că nu vom prelucra prin intermediul Paginii de internet www.mitsubishi-motors.ro (în continuare, ”Pagina de internet”) date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 16 ani.

Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentei Politici sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor detaliate în cele ce urmează, am stabilt un punct unic de contact, cu următoarele coordonate:

- adresă poștală: Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Expoziției, Nr. 2, Bloc corp C6, Etaj 1; vă rugăm să adăugați pe plic mențiunea ”Solicitare GDPR”

- email: dataprotection@mitsubishi-motors.ro

I. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Mitsubishi se supune întotdeauna principiilor fixate de legislația în vigoare. Puteți găsi mai multe detalii aici

· Toate prelucrările de date au un temei legal valabil și se fac în mod echitabil;

· Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm, precum și ce drepturi au cu privire la datele lor;

· Datele se colectează și se prelucrează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

· Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

· Suntem preocupați să folosim doar date exacte și, în cazul în care este necesar, vom avea grijă să fie actualizate sau rectificate, după caz;

· Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;

· Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Mitsubishi se va asigura că respectă principiile atât în ceea ce privește activitățile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limita la, noi sisteme IT.

II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. În cazul în care sunteți un client sau potențial client persoană fizică, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv datele de identificare: nume, prenume, datele de contact, alte date necesare în raport de situația concretă și enumerate în continuare) atunci când vă furnizăm sau inițiem furnizarea serviciilor și/sau informațiilor solicitate, în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră sau pentru inițirea unei relații contractuale cu dumneavoastră. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

În această situație, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului, respectiv necesitatea efectuării unor demersuri în vederea încheierii unui contract în urma solicitării dumneavoastră.

În concret, datele dumnevoastră cu caracter personal sunt prelucrate:

- pentru întocmirea și prezentarea unei oferte de vânzare autovehicul, accesorii sau piese de schimb conform solicitării dumneavoastră (vă prelucrăm, în acest scop, numele, prenumele, adresa de poștă electronică, datele autovehiculului achiziționat sau configurat, datele contractului încheiat cu noi în cazul achiziției de accesorii/piese de schimb);

- pentru organizarea unui drive test (vă prelucrăm, în acest scop, numele, prenumele, adresa poștă electronică, datele din cartea de identitate/pașaport, datele din permisul de conducere);

- pentru vânzarea, livrarea și plata unui autovehicul, accesorii sau piese de schimb (vă prelucrăm, în acest scop, numele, prenumele, adresa de domiciliu/resedință, adresa de poștă electronică, datele din cartea de identitate/pașaport, datele privind situația financiară, datele bancare, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN) , datele contractului încheiat cu noi în cazul achiziției de accesorii/piese de schimb, CNP-ul);

- pentru procesarea comenzilor de service și a lucrărilor de reparație, împreună cu entitățile din rețeaua de service Mitsubishi (vă prelucrăm în acest scop, numele, prenumele, adresa de domiciliu/reședință, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN), datele contractului încheiat cu noi);

- pentru verificarea garanției aferente autovehiculelor, acesoriilor sau pieselor de schimb achiziționate de dumneavoastră, împreună cu producătorul Mitsubishi Motors Corporation (vă prelucrăm în acest scop, numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN), datele contractului încheiat cu noi);

- pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legate de garanția oferită la achiziția autovehiculelor, accesoriilor sau piselor de schimb (vă prelucrăm în acest scop, numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN), datele contractului încheiat cu noi);

- pentru gestionarea campaniilor de rechemare în service a autovehiculelor achiziționate de la noi, împreună cu producătorul Mitsubishi Motors Corporation (vă prelucrăm în acest scop, numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN), datele contractului încheiat cu noi);

- pentru oferierea serviciilor noastre suplimentare, precum garanție extinsă, împreună cu producătorul Mitsubishi Motors Corporation (vă prelucrăm în acest scop, numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN), datele contractului încheiat cu noi).

- pentru oferirea cardului de fidelitate prin intermendiul rețelei noastre de distribuitori ((vă prelucrăm în acest scop, numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, datele autovehiculului achiziționat inclusiv seria de șasiu a autovehiculului (VIN), datele contractului încheiat cu noi)

În această situație, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului, respectiv necesitatea efectuării unor demersuri în vederea încheierii unui contract în urma solicitării dumneavoastră.

În plus, avem obligația de a respecta obligațiile impuse în sarcina noastră prin normele legale aplicabile calității noastre de furnizor de servicii (de exemplu, obligația de cunoaștere a clientelei, obligația de raportare către autoritățile fiscale, obligațiile în materie financiar contabilă, obligațiile în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism).

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii unei obligații legale.

  1. În cazul în care sunteți un vizitator al sediului Mitsubishi, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate) în scopul protejării spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului Mitsubishi. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră de legislația aplicabilă în materia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a protecţiei persoanelor, respectiv, Legea 333/2003, cu modificările ulterioare.

De asemenea, în cazul în care sunteți un vizitator al sediului Mitsubishi, vom prelucra și imaginea foto - video captată de camerele de supraveghere instalate în incinta sediului nostru, în scopul eficientizării activității de protejare a spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului nostru. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim de a ne proteja la cele mai înalte standarde – persoane, bunuri și pe terții vizitatori.

3. În cazul în care acționați în calitate de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un actual sau potențial partener contractual entitate juridică, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv nume, prenume, datele de contact utilizate în contextul derulării activității profesionale, poziția sau funcția deținută în cadrul entității juridice în numele sau pentru care acționați) cu ocazia prestării serviciilor noastre, în scopul inițierii sau executării contractului încheiat cu entitatea persoană juridică pentru care sau în numele căreia acționați. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în acest caz, este interesul nostru legitim de a iniția sau desfășura relațiile contractuale cu partenerii noștri entități juridice, actuali sau potențiali.

De asemenea, avem obligația de a respecta obligațiile impuse în sarcina noastră prin normele legale aplicabile calității noastre de furnizor de servicii (de exemplu, obligația de cunoaștere a clientelei, obligația de raportare către autoritățile fiscale, obligațiile în materie financiar contabilă, obligațiile în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism).

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este necesitatea îndeplinirii unei obligații legale.

4. În cazul în care sunteți un candidat și aplicați pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Mitsubishi sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul societății noastre, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv datele de identificare: nume, prenume, telefon, e-mail, adresă domiciliu/reședință, starea civilă, tip&serie&numar act de identitate, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională si orice alte date pe care ni le oferiți prin CV-ul dumneavoastră sau alte documente/înscrisuri, inclusiv capacitatea juridică şi medicală pentru a vă îndeplini activitatea) în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este dat de consimțământul dumneavoastră și/sau de executarea formalităților premergătoare încheierii contractului de muncă, acest temei acoperind și demersurile efectuate de noi, la cererea dumneavoastră, pentru evaluarea candidaturii dumneavoastră.

În cazul în care, în urma evaluării candidaturii dumneavoastră decizia noastră este de a nu vă oferi postul pentru care ați aplicat, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea unei potențiale colaborări viitoare doar în cazul în care vom avea consimțămîntul dumneavoastră în acest sens.

5. În cazul în care sunteți salariat al Mitsubishi, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea desfășurării relațiilor de muncă, a îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale și legale și în vederea respectării drepturilor dumneavoastră în calitate de salariat. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

Datele salariaților prelucrate de Mitsubishi sunt: datele de identificare: nume, prenume, telefon, e-mail, adresă domiciliu/reședință, starea civilă, tip&serie&numar act de identitate, CNP, datele bancare, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională si orice alte date pe care ni le oferiți prin CV-ul dumneavoastră, inclusiv capacitatea juridică şi medicală pentru a vă îndeplini activitatea.

De asemenea, Mitsubishi poate prelucra date personale cu caracter special ale salariaților în ceea ce privește credințele lor religioase, exclusiv în scopul respectării obligațiilor pe care societatea le are în calitate de angajator conform Codului muncii, în legătură cu acordarea zilelor libere în cazul sărbătorilor religioase în care nu se lucrează și/sau în legătură cu adaptarea programului de lucru al salariatului la preceptele impuse de credințele sale religioase.

În cazul relațiilor de muncă, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat, după caz, fie de necesitatea executării contractului, fie de necesitatea de a ne îndeplini obligațiile noastre legale în calitate de angajatori.

Totodată, vă vom prelucra și imaginea foto - video captată de camerele de supraveghere instalate în incinta sediului nostru, în scopul eficientizării activității de protejare a spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului nostru. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim de a ne proteja la cele mai înalte standarde – persoane, bunuri și pe terții vizitatori.

6. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, mitsubishi-motors.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv adresa de IP, data și ora accesării, tipul de browser de pe care se accesează Pagina de internet) colectate prin module de tip cookies, în scopul asigurării securității traficului sau pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul informativ al Paginii noastre de internet. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici și în Politica noastră de cookie-uri.

În cazurile în care prelucrarea folosește asigurării securității și integrității traficului și funcționării website-ului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale ce ne revin de a aplica măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrărilor. Pentru celelalte scopuri, modulele cookie pot fi configurate conform consimțământului și preferințelor dumneavoastră.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum informații despre activitatea dumneavoastră online pe alte pagini de internet, pentru a vă furniza publicitate adaptată preferințelor personale. În acest sens, navigând pe diferite pagini de internet, vă putem furniza conținut publicitar cu privire la produse sau servicii față de care ați manifestat interes atunci când ne-ați vizitat Pagina de internet.

Cu ocazia vizitării paginii noastre de internet, ne puteți trimite mesaje electronice. În acest caz vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv datele de identificare nume și prenume, telefon și adresa de poștă electronică) pentru a vă putea răspunde solicitării adresate, iar temeiul legal al acestei activități de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia completării formularului de contact.

7. Atunci când sunteți participant la un eveniment organizat de Mitsubishi, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv datele de identificare: numele și prenumele, calitatea de reprezentant, imaginea foto-video) în scopul organizării evenimentului, dar și pentru promovarea acestuia. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul organizării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul promovării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțâmântul exprimat prin participarea la eveniment după ce ați fost informat cu privire la acest scop al prelucrării.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin rețelele de socializare sau alte pagini de internet, cu privire la care puteți găsi mai multe detalii aici.

Atunci când interacționați cu Pagina de internet de pe reţelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina de internet YouTube, aceastea ne informează că v-am avut ca vizitatori. Prin conexiune, puteţi accesa Pagina de internet direct din contul dumneavoastră Facebook, Instagram sau prin conexiune de pe pagina de internet YouTube. În această situație, rețelele de socializare Facebook, Instagram și/sau pagina de internet YouTube vă pot asocia cu profilul Mitsubishi.

În cazul în care ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoatră de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina YouTube, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje.

În toate aceste cazuri, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina de internet You Tube și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoatră. Puteți modifica aceste preferințe confom politicilor de confidențialitate Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875), respectiv YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

În situația în care nu doriti ca Facebook să asocieze datele colectate la accesarea Paginii noastre web cu contul dumneavoastra de Facebook, vă recomandăm să vă deconectați de pe Facebook înainte de accesarea Paginii noastre de internet.

9. Utilizarea tehnologiilor plug in, cu privire la care puteți găsi mai multe detalii aici.

Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de Facebook, Instagram, YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe Pagina de internet. În acest caz, rețelele sociale respective ar putea desfășura prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin. Aceste rețele de socializare au propriile politici privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți modifica aceste preferințe confom acestor politici ale terților, pe care nu le putem controla.

10. În plus și în completarea celor arătate anterior, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (după caz: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, adresă IP, adresă domiciliu/reședință, serie de șasiu a autovehiculului (VIN), CNP, serie & numar carte de identitate/pașaport ) în următoarele scopuri:

a. pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;

b. pentru scopul de soluţionare a eventualelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri pe care ni le transmiteți;

c. pentru protejarea împotriva încălcării drepturilor sau siguranţei companiei noastre;

d. pentru protejarea site-ului web și a incintelor fizice, precum și si a utilizatorilor acestora împotriva atacurilor cibernetice și a fraudelor informatice;

e. pentru respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite (de pildă, în executarea cererilor privind Programul “Rabla” etc.);

f. pentru dovedirea cererilor/acordurilor cu privire la anumite aspecte solicitate/ageate.

În aceste cazuri, temeiurile prelucrării pot fi reprezentate, în funcție de fiecare caz în parte, de următoarele: Consimțământul În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut în această Politică sau în alte documente speciale ce v-au fost aduse la cunoștință, Mitsubishi va obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus menționate. ; Executarea/Încheierea unui contract Prelucrarea este necesară pentru executarea de către Mitsubishi a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract (de exemplu, pentru a vă transmite o ofertă de servicii la solicitarea dumneavoastră etc.). ; Obligație legala Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului Mitsubishi, obligație stabilită de legislația UE sau a unui Stat Membru, inclusiv România (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile de facturare și de raportare prevăzute de lege etc.). ; Interes legitim Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Mitsubishi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială etc.).

11. Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă facându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei, inclusiv îndeplinirea principiilor de legalitate reglementate conform art. 6, alin. (4) din GDPR.

III. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

În situații temeinic justificate, Mitsubishi poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către alte persoane, care, în funcție de fiecare situație concretă în parte, pot avea calitatea de operatori independenți / operatori asociaţi sau împuterniciţi. Puteți găsi mai multe detalii despre tertii către care se pot trimite datele aici.

· Rețeaua de distribuție și service cu care cooperează Mitsubishi;

· Programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa programelor informatice și a siteului web;

· Specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii, precum și cei care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice;

· Furnizorii de servicii de cloud cu care colaborăm;

  • Societăți cu care colaborăm în scopuri de efectuare de comunicări comerciale;
  • Specialiști IT care se ocupă de furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor (a se vedea detalii în secțiunea Politica de cookie-uri;
  • Societăți cu care colaborăm în scopuri de resurse umane, facturare, contabilitate și auditare;

· Alți colaboratori sau contractori cu care Asian Vehicles Trading şi/sau Mitsubishi Motors Corporate a încheiat relații contractuale în vederea livrării /prestării produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastră;

· Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc., în caz de litigiu);

· Societăți afiliate din Grupul Țiriac din care face parte și Asian Vehicles Trading şi pentru care vă invităm să vizitaţi site-ul: www.tiriacgroup.ro;

· Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu.

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

Cu toate acestea, vom transfera date cu caracter personal către producătorul autovehiculelor Mitsubischi, respectiv Mitsdubishi Motors Corporation cu sediul în Japonia, pentru care Comisia Europeană a emis decizie de adecvare, în conformitate și în sensul art. 45 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_ro).

În alte situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate, conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

IV. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

- Dreptul de acces la date Dreptul de a obține, o dată pe an în mod gratuit, o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare. Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă va fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.

Răspunsul la cererea de acces se transmite într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen va putea fi extins cu maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

- Dreptul la rectificarea datelor Semnifică corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete. Vă rugăm să aveți în vedere că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen putând fi extins cu maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

- Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat Semnifică dreptul de a ne cere și obligația noastră de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele situații:

a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile Mitsubishi;

c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;

d) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

- Dreptul la restricționarea prelucrării Acest drept se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

- Dreptul de a vă opune prelucrării Acestui drept i se va da curs cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă rugăm totodată să aveți în vedere că vă puteți opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

- Dreptul de a vă retrage consimțământul Acest drept este aplicabil în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, situație în care aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa dataprotection@mitsubishi-motors.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimțămăntului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

- Dreptul la portabilitate Semnifică dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta Politică sau în alte documente prin care v-am informat cu privire la prelucrarea datelor dvs., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator (doar dacă aceasta transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic), în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

- Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP Aveți acest drept în cazul în care considerati că prelucrarea datelor dvs. este făcută de Mitsubishi cu încălcarea legii, când vă puteți exercita:

o dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

o dreptul de a formula acțiune în justiție.

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege sau are la bază consimțămntul dumneavoastră explicit.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața unei autorități de supraveghere sau de a vă adresa instanței, conform celor de mai sus, oricare dintre aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

- prin poștă, la adresa din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Expoziției, Nr. 2, Bloc corp C6, Etaj 1; vă rugăm să adăugați pe plic mențiunea ”Solicitare GDPR”;

- prin email, la adresa: dataprotection@mitsubishi-motors.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință absolut necesară pentru perfectarea contractului, iar nefurnizarea acestor date (inițială sau survenită ulterior prin exercitarea drepturilor dvs.) poate conduce la imposibilitatea prestării/livrării de către Mitsubishi a serviciului/bunului pe care l-ați solicitat.

V. MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate în aplicațiile utilizate de noi, furnizate uneori de compania-mamă, Mitsubishi Motors Corporation; pe adresele de e-mail de companie ale angajaților noștri; la nivel general pe un server central de web situat pe teritoriul SUA (transfer efectuat cu respectarea clauzelor contractuale standard de protecție a datelor adoptate in acord cu prevederile GDPR); sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website; şi cu acces permis, atunci când este necesar și în limita în care este necesar, operatorilor asociaţi. Atunci când operatorilor asociați li se permite accesul la datele dumneavoastră și are loc un proces de transfer pe server sau prin e-mail, datele dumneavoastra vor fi transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a societăţii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.


Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site diferă în raport de scopul și temeiul prelucrării. Puteți găsi mai multe detalii despre durata de prelucrare aici.

1. În cazul în care sunteți vizitator al site-ului, datele colectate prin cookies se păstrează pe durata definită, în fiecare caz în parte, în secțiunea Politica de Cookie-uri;

2. În cazul în care un potențial client solicită o ofertă sau solicită sa fie contactat, dacă aceasta nu s-a finalizat cu încheierea unui contract, atunci datele se păstrează timp de maximum 3 ani de la data colectării lor;

3. În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu încheierea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru expirarea termenului de prescripție (termenul general de 3 ani sau un alt termen special, în cazul în care este aplicabil) și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare (30 ani);

4. În cazul contractelor încheiate cu diverși furnizori, procesatori, parteneri contractuali, precum și a documentelor cu caracter nefiscal întocmite în legătură cu încheierea, executarea și încetarea contractelor sus-mentionate - pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru expirarea termenului de prescripție (termenul general de 3 ani sau un alt termen special, în cazul în care este aplicabil) și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare (30 ani);

5. În cazul fișierelor de monitorizare foto-video prin care se prelucrează datele relevante ale vizitatorilor, acestea se păstreză timp de 30 de zile sau, în cazurile impuse de lege sau temeinic justificate, pentru o perioadă mai mare de timp.

Vă rugăm să aveți în vedere că vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la retragerea consimțământului, în cazul în care acesta este temeiul legal al prelucrării, cu excepția situației în care există motive legitime sau obligații care justifică prelucrarea în continuare de către noi (respectiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță (în acest din urmă caz durata prelucrării datelor cu caracter personal incluzând perioada legală de prescripție).

VI. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Mitsubishi va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor, precum și a altor riscuri similare.

Prezenta Politică în vigoare începând cu data de [01.01.2021].

Prezenta Politică poate fi actualizată periodic.